สักเต็มหลังขนาดนี้แปลกจังทำไมแทงเข้า แถมยังร้องดังอีกไม่เชืิ่อต้องลองดูxxxx

Comments are closed.